Learning Festival Bangkok 2023 organized by TK Park

หน้าหลัก

Physical Wonder: สนุกเล่น สนุกคิด ฟิตสมอง

จะเป็นมนุษย์เอ๊ะ ใจพร้อมแล้ว กายล่ะพร้อมไหม?

เพราะเส้นทางของการเรียนรู้อาจสะดุด ถ้าร่างกายไม่ให้ความร่วมมือ TK Park จึงชักชวนกรมพลศึกษามาเสริมสร้างสกิลสมอง ความคล่องแคล่วว่องไว และทักษะทางร่างกายให้กับมนุษย์เอ๊ะ ในเทศกาลการเรียนรู้กรุงเทพฯ Learning Fest Bangkok 2023 ด้วย 3 กิจกรรมที่ทำให้มนุษย์เอ๊ะทุกคนทุกวัยดูดีดูสมาร์ทแน่นอน

Fast & Feel — ฝึกความเร็วกับกีฬาสแต็คที่ช่วยฝึกสมอง ประลองความเร็ว เสริมสร้างพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจ มาท้าประลองฝีมือกับนักกีฬามืออาชีพกันได้เลย

PLAY REC LAND — มาเสริมสร้างอุปนิสัยความอยากเอ๊ะ! สนุกกับการตั้งคำถามและแสวงหาคำตอบเกี่ยวกับนันทนาการไปกับแอป PLAY REC LAND

Challenge Your Intelligence — เรียนรู้การทำงานของสมองด้วยเครื่องมือที่ใช้ประเมินศักยภาพการทำงานรู้คิดของสมอง ประเมินศักยภาพทางด้านกีฬาพร้อมพัฒนาก้าวสู่นักกีฬาอาชีพหรือนักกีฬาทีมชาติ

กิจกรรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า มาสนุกเล่น สนุกคิด ฟิตสมองกันได้ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ถึงวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 เวลา 13:00–18:00 น. ที่ craftstudiO ชั้น 5 centralwOrld

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 08 9608 1228

____________________________________

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สร้างสรรค์ ส่งเสริม สนับสนุนให้คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬา เเละนันทนาการเป็นวิถีชีวิต และมีวัฒนธรรมการเป็นผู้เล่น ผู้ชม และผู้เชียร์กีฬาและนันทนาการที่ดีในทุกสนามการแข่งขัน จึงเป็นส่วนเติมเต็มที่ทำให้เทศกาลการเรียนรู้กรุงเทพฯ Learning Fest Bangkok 2023 คึกคักและคับคั่ง

วันที่

17 September 2023

เวลา

13:00–18:00

ชวนเอ๊ะโดย

กรมพลศึกษา

สถานที่

( กดดูแผนที่ )