Learning Festival Bangkok 2023 organized by TK Park

หน้าหลัก

Still (a) Life: Writing Workshop Amidst the Magic of Music

เอาสุ้มเสียงมาร้อยเรียงเป็นถ้อยคำกันไหม?

กิจกรรม Still (a) Life การเขียนประกอบเสียงดนตรี จากเทศกาลการเรียนรู้กรุงเทพฯ Learning Fest Bangkok 2023 จะชวนคุณดำดิ่งลงไปในความทรงจำและตัวตนของคุณ ผ่านการนำทางของเสียงดนตรีที่คัดสรรโดย ผศ.ดร.อโณทัย นิติพน ศิลปินศิลปาธรแห่งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และ โตมร ศุขปรีชา นักเขียนและนักแปล ภายใต้ความร่วมมือของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

เพราะ ราล์ฟ วอลโด อีเมอร์สัน เคยบอกไว้ว่า ความคิดและความรู้สึกของมนุษย์เรา จะไม่มีวันสมบูรณ์ได้ หากเราไม่ได้ ‘เขียน’ หรือจารึกมันเอาไว้ให้แข็งแกร่งเป็นตัวหนังสือที่ผู้อื่นสามารถรับรู้ได้

ใคร ๆ ก็คิดและรู้สึกได้ทั้งนั้น แต่เรามักปล่อยให้ความคิดและความรู้สึกนั้นกลายเป็นหมอกควันเบาบางสลายไป ในอากาศและกาลเวลา มีแต่การจารึกไว้เป็นตัวอักษรเท่านั้น ความคิดและความรู้สึกนั้นจึงจะสมบูรณ์ เพื่อในวันข้างหน้า ผู้อื่น — หรือแม้กระทั่งตัวเราเอง, จะได้กลับมาซึมซับรับรู้ความคิดหรือความรู้สึกนั้นได้อีกครั้ง

ดนตรีก็เป็นเช่นเดียวกัน หากบีโธเฟนไม่ได้จดจารจารึกเสียงที่เกิดขึ้นในหัวของเขาเป็นสกอร์ดนตรี ก็จะไม่มีใครรู้เลยว่า ซิมโฟนีหมายเลขเก้าของยิ่งให้สุ้มเสียงที่ยิ่งใหญ่เพียงใด มันจะอยู่แค่ในหัวของเขา และหายสูญไปเมื่อเขาไม่ได้ดำรงอยู่อีกต่อไปแล้ว

ในเวิร์กชอป Still (a) Life คุณจะได้ดื่มด่ำกับการทำความรู้จักตัวเองในฐานะผู้เขียน ได้เห็นแง่มุมเล็ก ๆ เกี่ยวกับการทำงานเขียนของคุณ โดยเฉพาะการเขียนในฐานะที่เป็นเครื่องมือทำความรู้จักตัวเอง และเครื่องมือที่ทำให้ผู้อื่น (รวมถึงตัวเองในอนาคต) ได้ทำความรู้จักกับตัวคุณอีกครั้ง

กิจกรรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย จัดขึ้น ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 14:00–16:00 น.

รายชื่อนักดนตรี (เปียโน) — List of Pianists

  • กวิรัตน์ ไทรเมฆ (Kawirat Saimek)
  • ธรณ์ ทักษิณวราจาร (Dhorn Taksinwarajan)
  • กานต์สิรี จิรวัฒนาพันธ์ (Kansiree Chirawattanaphan)

____________________________________

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และกระทรวงวัฒนธรรม ในการดำเนินงานตามภารกิจสืบสานงานดนตรีคลาสสิกในประเทศไทยในฐานะสถาบันอุดมศึกษาด้านดนตรี เพื่อสนองพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่

16 September 2023

เวลา

14:00–16:00

ชวนเอ๊ะโดย

ผศ.ดร.อโณทัย นิติพน และ โตมร ศุขปรีชา

สถานที่

( กดดูแผนที่ )