Learning Festival Bangkok 2023 organized by TK Park

หน้าหลัก

ออกแบบกิจกรรมชวนเอ๊ะ สำหรับอาสาสมัครในชุมชน

เราจะเพิ่มนักสงสัยขึ้นแบบร้อยเท่าพันทวีได้ด้วยวิธีไหน?

TK Park จึงใช้เทศกาลการเรียนรู้กรุงเทพฯ Learning Fest Bangkok 2023 เป็นโอกาสในการทดลองบ่มเพาะอาสาสมัครซึ่งเป็นคนธรรมดาและผู้ดูแลเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน ซึ่งมีความปรารถนาแรงกล้าที่อยากจะให้เด็ก ๆ ในชุมชนของตนกลายเป็นเด็กที่รักการอ่าน รักหนังสือ ใช้เวลาว่างทำกิจกรรมพัฒนาตนเอง และสังเกตสิ่งรอบตัวเพื่อตั้งคำถามต่อไปไม่รู้จบ

อาสาสมัครจากชุมชนหลายแห่ง อาทิ ชุมชนน้อมเกล้า ชุมชนเก้าพัฒนา ชุมชนเทพลีลา ชุมชนทรัพย์สินใหม่ ชุมชนบึงพระรามเก้า ชุมชนทรัพย์สินเก่า และชุมชนพลับพลา จะได้รับการฝึกอบรมให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยเน้นการอ่านนิทานและการประยุกต์ใช้สื่อรอบตัว แล้วการฝึกทักษะที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริงและเทคนิคการเล่าเรื่องตามคู่มือการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กอายุตั้ง 2 ขวบเป็นต้นไป เพื่อให้สามารถนำทักษะนี้ไปขยายผลส่งต่อให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้ดังประสงค์

หมายเหตุ
กิจกรรมนี้ออกแบบขึ้นสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อพัฒนากระบวนการต้นแบบสู่การขยายผลไปยังพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายอื่นในอนาคต (ไม่เปิดรับลงทะเบียนสำหรับบุคคลทั่วไป)

วันที่

14 September 2023

เวลา

10:00–18:00

ชวนเอ๊ะโดย

TK Park

สถานที่

( กดดูแผนที่ )