หน้าหลัก

สัมมนาสาธารณะ Inquiry-based Learning ปลุกความสงสัย จุดไฟการเรียนรู้ตลอดชีวิต

หากปราศจากความสงสัย คงไม่มีนักสำรวจที่ออกไปเสาะแสวงหาดินแดนอื่นจนประกอบแผนที่ได้ครบรอบโลก ไม่มีนักวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาทฤษฎีจากความจริงในธรรมชาติ และไม่มีนักประดิษฐ์ผู้สร้างนวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น

เด็กเล็กก่อนวัยเรียนตั้งคำถามวันละ 100–200 คำถามโดยเฉลี่ยต่อวัน แต่เมื่อโตขึ้นมาเป็นผู้เรียน ห้องเรียนบางห้องกลับแทบไร้คำถาม ใครหรืออะไรฆ่าความสงสัยตั้งแต่แรกเริ่มเหล่านี้ทิ้งไป? ระบบการศึกษาให้โอกาสผู้เรียนสงสัยมากน้อยแค่ไหน? และจะบำรุงรักษา ‘ความสงสัยใคร่รู้’ และต่อยอดออกไปได้แบบไม่รู้จบ?

งานสัมมนาสาธารณะ “Inquiry-based Learning ปลุกความสงสัย จุดไฟการเรียนรู้ตลอดชีวิต”* อาจมีคำตอบ รับชมออนไลน์พร้อมกันในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09:00–12:30 น. ทาง Facebook เพจ The KOMMON.co และ TK Park อุทยานการเรียนรู้

*ประกอบด้วย

  • การบรรยายพิเศษภาษาอังกฤษ Building a Curious Mind and Inquisitive Environment โดย Dr. Judy Halbert และ Dr. Linda Kaser ผู้อำนวยการ Networks of Inquiry and Indigenous Education (NOIIE) (บรรยายออนไลน์ มีแปลไทย)
  • การสัมมนาในหัวข้อ สร้างระบบนิเวศการเรียนรู้แบบสืบเสาะ บ่มเพาะการคิดเชิงวิพากษ์ในสังคมไทย โดย ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ ดร.สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ภาคิน นิมมานนรวงศ์ และณัฐนนท์ ดวงสูงเนิน
  • การสัมมนาในหัวข้อ เปิดประเด็น ร่วมวิเคราะห์ และถกทิศทางการเรียนรู้แบบสืบเสาะ โดย ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์, ทิพย์วิมล เกียรติวาทีรัตนะ, ณิชา พิทยาพงศกร

วันที่

15 September 2023

เวลา

09:00–12:30

ชวนเอ๊ะโดย

TK Park

สถานที่

( กดดูแผนที่ )