Learning Festival Bangkok 2023 organized by TK Park

หน้าหลัก

เอ๊ะ ? Awards by TK Park

เปิดฉาเทศกาลการเรียนรู้กรุงเทพฯ Learning Fest Bangkok 2023 ด้วยพิธีเปิดเทศกาลฯ และพิธีมอบรางวัล เอ๊ะ ? Awards by TK Park รางวัลสำหรับผู้มีผลงานเชิงประจักษ์จากการเอ๊ะในสาขาต่าง ๆ เพื่อชี้ให้เห็นว่าความสงสัยเป็นบ่อเกิดของเรื่องสนุกก็ได้ ประเทืองปัญญาก็ดี และขับเคลื่อนสังคมเป็นจริงเป็นจังก็ได้ด้วยเช่นกัน!

มนุษย์เอ๊ะเหล่านี้ไม่ได้มีพลังวิเศษแล้วก็ไม่ใช่ใครอื่นไกล แค่พวกเขาไม่ปล่อยให้ความสงสัยของตัวเองค้างคาแค่ในใจ เลยลองออกไปดู ไปรู้ ไปสร้าง ให้เห็นจะ ๆ กันไป

ร่วมเฉลิมฉลองพลังความสงสัยใคร่รู้ของมนุษย์ และมาเป็นสักขีพยานว่าตลอดเวลา 4 วันนี้ เราจะช่วยกันสร้าง มนุษย์เอ๊ะ! ออกไปขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครไปสู่ความเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ได้มากมายเพียงใด

พบกันวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ที่อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 centralwOrld ใจกลางกรุงเทพฯ หรือรับชมถ่ายทอดสดเอ๊ะ ? Awards by TK Park ได้ทาง Facebook Page TK Park อุทยานการเรียนรู้ และทาง YouTube TKParkchannel

____________________________________

รางวัล เอ๊ะ ? Awards by TK Park จากเทศกาลการเรียนรู้กรุงเทพฯ Learning Fest Bangkok 2023 และผู้ได้รับคัดเลือกสำหรับแต่ละรางวัล ประกอบด้วย

รางวัล ไม่เอ๊ะ? ได้ไง เรื่องใกล้ตัว
พริษฐ์ วัชรสินธุ — สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ผู้สังเกตและตั้งคำถามเกี่ยวกับความเป็นไปรอบตัวโดยไม่ยึดติดกรอบเดิม และยังชักชวนให้สังคมมาร่วมกันจินตนาการถึงความเป็นไปได้ใหม่ ๆ จนปรากฏเป็นผลงานในการก่อตั้ง StartDee แอปพลิเคชันที่ขยายโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และการเป็นหนึ่งในตัวตั้งตัวตีของการจัดทำนโยบาย 300 นโยบายของพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งทั่วไป ปี 2566

รางวัล เอ๊ะ? ก่อนได้เปรียบ
วิธิต อุตสาหจิต — บรรณาธิการหนังสือในเครือบรรลือสาส์น (ขายหัวเราะ และสื่ออื่นในเครือ)
ผู้บุกเบิกวงการหนังสืออ่านนอกเวลาที่เราต่างสมัครใจอ่านทั้งที่ครูไม่ได้ให้เป็นการบ้าน หนึ่งในผู้สนับสนุนนิสัยรักการอ่านของคนไทย “แบบไม่เป็นทางการ” และยังเป็นผู้นำวิสัยทัศน์ในการอพยพโยกย้ายแก๊กการ์ตูนไทยสู่โลกอินเทอร์เน็ต เพื่อมาสร้างความสนุกให้กับเราโดยไม่มีทีท่าว่าห่างหายไป ถือเป็นตำนานเก่าแก่ แต่ก็ยังส่งเรื่องราวสดใหม่ให้เราสนุกสนานได้ในทุกวัน

รางวัล เพราะเอ๊ะ? จึงต้องเรียนรู้
ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล — อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ชี้ชวนให้เห็นว่าระบบการศึกษาจะตอบโจทย์ก็ต่อเมื่อเปิดให้มีการตั้งคำถาม และสถาบันการศึกษาต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัย อุ่นใจ และเท่าเทียมกันของทั้งผู้เรียนและผู้สอน เพื่อสร้างนักเรียนให้กลายเป็นนักเรียนรู้ และพัฒนาคนทั้งวงการการศึกษาไปพร้อม ๆ กัน

รางวัล เอ๊ะ? ให้รู้
ภูวนาท คุนผลิน — นักร้อง นักแสดง นักจัดรายการวิทยุ และพิธีกร
ผู้เชื่อมั่นว่าทุกข่าวสารมีแง่มุมที่เราเรียนรู้ได้ และทุกประเด็นข้อสงสัยย่อมคลี่คลายได้ด้วยการพูดคุยกัน เป็นตัวอย่างของผู้ใช้พื้นที่สื่อเพื่อตั้งคำถาม วิเคราะห์วิจารณ์ และตกผลึกอย่างมีวิจารณญาณ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และหาคำตอบของคำถามร่วมกันอย่างสร้างสรรค์

รางวัล เอ๊ะ? นี่หรือคือโลกกว้าง
กรุณา บัวคำศรี — นักข่าว พิธีกร และนักสารคดี
ผู้นำเสนอว่าเรื่องราวความรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ภายในเขตประเทศ เพราะโลกใบนี้มีเรื่องราวน่าสนใจ ชวนขบคิด และถอดบทเรียน จึงสร้างช่องทางเรียนรู้เรื่องราวน่าเอ๊ะ? จากรอบโลกให้ขยับเข้ามาอยู่รอบตัว และยืนหยัดตอกย้ำความสำคัญของการเป็นพลเมืองโลกในยุคปัจจุบัน

รางวัล ถามให้หายเอ๊ะ?
ฐปณีย์ เอียดศรีไชย — ผู้ก่อตั้ง The Reporters
ผู้มุ่งมั่นทำข่าวในประเด็นที่ต้องเป็นข่าว แล้วชวนสังคมมาคลายข้อสงสัยร่วมกันโดยไม่ปล่อยให้ค้างคา ผู้พิสูจน์พลังขับเคลื่อนของการตั้งคำถาม สืบเสาะเรื่องราวน่าสงสัย และค้นหาคำตอบให้กับเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างไม่ละความพยายาม เป็นแบบอย่างในการทำหน้าที่สื่อมวลชนอันน่ายกย่อง

รางวัล แรงบันดาลเอ๊ะ?
ชานน สันตินธรกุล — นักแสดง
ผู้พาตนเองไปสู่พื้นที่ของการเรียนรู้ใหม่ ๆ เพื่อท้าทายขีดความสามารถของตนเองตลอดเวลา กลายเป็นนักแสดงและศิลปินมากความสามารถ เป็นที่มาของแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่กล้าที่จะฝันให้ใหญ่ แล้วใช้เวลาเพื่อทดลอง ฝึกฝน ทบทวน และเติมต่อเส้นทางความฝันไปทีละก้าวอย่างไม่ย่อท้อและไม่หยุดนิ่ง

รางวัล เอ๊ะ? ไร้ขีดจำกัด
นันทภัค กิตติรัตนวิวัฒน์ — ศิลปิน BNK48
ผู้สมัครใจเรียนรู้วิธีการใช้ภาษามือเพื่อส่งต่อความสวยงามสดใสของบทเพลงและเรื่องราวต่าง ๆ บนโลกใบนี้ไปยังผู้ที่มีข้อจำกัดทางการได้ยิน สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาตนเองไปในทิศทางที่สร้างประโยชน์ร่วมกันกับผู้อื่น และความเชื่อมั่นในความเท่าเทียมกันของคนในสังคม

รางวัล เอ๊ะ? อย่างไรให้แข็งแรง
เวอาห์ แสงเงิน — พิธีกรและนักแสดง
ผู้ตั้งใจฝึกฝนความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจอย่างไม่ลดละ เพื่อให้พร้อมรับความท้าทายใหม่ ๆ ในอาชีพนักแสดง เป็นผู้รู้จักตนเองอย่างดีทั้งในแง่ความถนัดและขีดจำกัด จึงใฝ่หาความรู้และเลือกพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม เป็นต้นเสียงที่ชักชวนให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจด้านกีฬา การออกกำลังกาย และการดูแลตนเองอย่างมีวินัยบนพื้นฐานของความรู้ที่ถูกต้อง

รางวัล แต่เอ๊ะ? จนโต
กรภัทร์ เกิดพันธุ์ — นักแสดง
ผู้ที่ค่อย ๆ เรียนรู้โลกใบนี้อย่างเข้าใจ และเฝ้ารอโอกาสพัฒนาตนเองอย่างใจจดใจจ่อ เพื่อพิสูจน์ให้เห็นถึงความพยายามและความสามารถที่เป็นผลของกำลังใจจากครอบครัวที่คอยส่งเสริม สนับสนุน และเป็นแรงผลักดันให้พัฒนาตนเองและเชื่อมโยงกับคนรอบข้างอย่างเข้าอกเข้าใจ

วันที่

14 September 2023

เวลา

13:00–15:30

ชวนเอ๊ะโดย

TK Park

สถานที่

( กดดูแผนที่ )