Home

"เปลี่ยน" มุมมองชีวิต เพื่อ "อยู่" กับสิ่งที่ยังเปลี่ยนไม่ได้

         ในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและความท้าทาย หลายคนอาจกำลังต้องการให้สถานการณ์ตอนนี้เปลี่ยนไป แต่หลายอย่างอาจเปลี่ยนไม่ได้ด้วยทันทีด้วยปัจจัยหลายอย่าง ดังนั้น สิ่งที่เปลี่ยนได้ก่อนอาจเป็นการเปลี่ยนตัวเองให้มีมุมมองที่ดีและทัศนคติเชิงบวก เพื่อให้สามารถรับมือกับอุปสรรคและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีความคิดเชิงบวกนั้นต้องอาศัยความเข้าใจ การฝึกฝน และคู่มือที่เหมาะสม

         อุทยานการเรียนรู้ TK Park จึงรวบรวมหนังสือ 5 เล่ม จากปลายปากกาของนักเขียนชื่อดัง ซึ่งทุกเล่มสามารถหาอ่านได้บนช่องทางต่าง ๆ ของ TK Park เพื่อเป็นตัวช่วยให้คุณ “เปลี่ยน” มุมมอง จนไปพบความสงบสุขภายในและความพึงพอใจในชีวิต

         เริ่มต้นด้วย “ศิลปะแห่งความสุขในการงาน” หรือ “The Art of Happiness at Work” ผลงานขายดีโดยองค์ดาไลลามะที่ 14 (Dalai Lama XIV) ผู้นำทางจิตวิญญาณชาวทิเบต เขียนร่วมกับจิตแพทย์ Howard Cutler โดยกล่าวถึงการค้นพบความสุขท่ามกลางโลกการทำงานที่มักสร้างความเครียด หนังสือเล่มนี้ชี้ว่าความสำเร็จที่แท้จริงเกิดจากการนำเอาคุณค่าของคุณไปสู่การทำงาน แทนที่จะมุ่งหาแค่บทบาทที่เหมาะสมกับคุณอย่างเดียว หนังสือเล่มนี้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ เช่น ความเบื่อหน่าย การขาดอิสระ และการว่างงาน โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรู้จักตนเองและความเมตตาในการสร้างประสบการณ์การทำงานที่ดี

         ยืม “ศิลปะแห่งความสุขในการงาน” ฉบับแปลภาษาไทย (228 หน้า) อ่านได้ที่ TK Park

         เล่มต่อมา “แค่ปรับ ก็เปลี่ยน” หรือ “Better Than Before” ของ Gretchen Rubin นักเขียนและนักวิจัยชาวอเมริกัน เธอชี้ว่าลักษณะนิสัยเป็นรากฐานของชีวิตประจำวันของเรา โดยเธอกล่าวถึงบุคลิกภาพ 4 แบบ ได้แก่ Upholders (คนที่ตอบสนองต่อความคาดหวังภายนอกและภายในได้อย่างง่ายดาย) Rebels (คนที่ต่อต้านความคาดหวังทั้งหมด) Obligers (คนที่ตอบสนองความคาดหวังภายนอกได้ แต่ต่อสู้กับความคาดหวังภายใน) และ Questioners (คนที่ท้าทายความคาดหวังทั้งหมด) และเมื่อคุณเข้าใจประเภทของบุคลิกภาพที่คุณเป็น คุณจะสามารถเลือกกลยุทธ์เพื่อสร้างนิสัยที่ดี และเลิกนิสัยที่ไม่ดี หนังสือเล่มนี้ยังเสนอคำแนะนำเชิงปฏิบัติและตัวอย่างในชีวิตจริง เพื่อช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงนิสัยของคุณ และสร้างชีวิตที่มีความสุขและเติมเต็มมากขึ้น

         ยืม “แค่ปรับ ก็เปลี่ยน” ฉบับแปลภาษาไทย (360 หน้า) อ่านได้ที่ TK Park หรืออ่านฉบับภาษาอังกฤษในรูปแบบ e-book และ audiobook ได้บน Libby

         ส่วน “คิดบวก: พลังความคิดที่ยิ่งใหญ่ สร้างแรงบันดาลใจอย่างไม่มีวันหมดสิ้น” หรือ “The Power of Positive Thinking” หนังสือขายดีตลอดกาลของ Norman Vincent Peale เป็นหนังสือ self-help เล่มคลาสสิก ที่เน้นย้ำถึงพลังของความเชื่อและความคิดบวกในการกำหนดชีวิต และชี้ว่าการแทนที่ความคิดเชิงลบด้วยพลังของความคิดเชิงบวก และการปลูกฝังศรัทธาที่มั่นคง จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายและเอาชนะอุปสรรคได้ หนังสือเล่มนี้เสนอเทคนิคเชิงปฏิบัติสำหรับการพัฒนาแนวคิดเชิงบวก เช่น การมองเห็นภาพ การสวดอธิษฐาน และการมุ่งเน้นที่ความกตัญญู โดยมุ่งหวังสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่าน ตระหนักรู้ความคิดของตนเองอยู่เสมอ และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้น

         ยืม “คิดบวก: พลังความคิดที่ยิ่งใหญ่ สร้างแรงบันดาลใจอย่างไม่มีวันหมดสิ้น” ฉบับแปลภาษาไทย (302 หน้า) อ่านได้ที่ TK Park

         อีกหนึ่งเล่มยอดนิยม คือ “7 อุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง” หรือ “The 7 Habits of Highly Effective People” ผลงานอมตะของ Stephen Covey นักธุรกิจ นักพูด และที่ปรึกษาชื่อดังชาวอเมริกัน หนังสือเล่มนี้แนะนำ 7 หลักการสำคัญสำหรับการใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข ได้แก่ 1) การเป็นเจ้าของชีวิตตัวเอง 2) การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 3) การจัดลำดับความสำคัญ 4) การคิดแบบ win-win 5) การเข้าใจผู้อื่นก่อนที่จะให้ผู้อื่นเข้าใจเรา 6) การผนึกกำลังความร่วมมือ และ 7) การลับคมตัวเองอยู่เสมอ โดยผู้เขียนใช้ประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทและองค์กรชั้นนำทั่วโลก และเน้นย้ำว่าทั้งหมดนี้ล้วนเริ่มต้นจากภายใน นั่นคือการปรับเปลี่ยนมุมมองและวิธีคิดของเราเอง จากนั้นจึงแสดงออกมาผ่านการกระทำและพฤติกรรมภายนอก การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและรอบด้าน จะช่วยให้เรามีชีวิตที่สมดุล ทั้งในด้านส่วนตัว ครอบครัว การงาน และสังคม

         ยืม “7 อุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง” ฉบับแปลภาษาไทย (513 หน้า) หรือฉบับภาษาอังกฤษ ได้ที่ TK Park หรืออ่านฉบับภาษาอังกฤษในรูปแบบ e-book และ audiobook ได้บน Libby

         ปิดท้ายด้วย “ข้อตกลงเปลี่ยนชีวิต” หรือ “The Four Agreements” โดย Don Miguel Ruiz นักเขียนชาวเม็กซิกันผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์แห่งการรู้แจ้ง (Toltec Wisdom) ผู้เคยเป็นแพทย์ประจำตัวของนักมวยชื่อดังอย่าง Oscar De La Hoya โดยหนังสือเล่มนี้ชวนให้เราทำข้อตกลง 4 ข้อกับตัวเองเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิต ได้แก่ การใช้คำพูดอย่างไร้เดียงสา (พูดความจริงและด้วยความซื่อสัตย์) อย่าเข้าใจเป็นการส่วนตัวเอาเอง (หลีกเลี่ยงการคาดเดาและปกป้องความสงบภายในของคุณ) อย่าคาดเดา (สื่อสารอย่างชัดเจนและขอสิ่งที่คุณต้องการ) และพยายามทำดีที่สุดเสมอ (มุ่งมั่นเพื่อความก้าวหน้า ไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบ และให้อภัยตัวเองสำหรับความผิดพลาด) ทั้งนี้ เพราะปัญหาส่วนใหญ่ในชีวิตมักเกิดจากความเข้าใจผิด การสื่อสารที่ไม่ตรงกัน และการคาดเดาเอาเอง ดังนั้น ถ้าเราตั้งใจรักษาสัจจะ พูดจริงทำจริง ไม่ด่วนตัดสินใคร และทุ่มเทกับสิ่งที่ทำอย่างเต็มที่ เราจะสามารถหลีกเลี่ยงความทุกข์ และดำเนินชีวิตได้อย่างสงบสุขและเป็นอิสระมากขึ้น นอกจากนี้ การรักษาข้อตกลงเหล่านี้ยังจะช่วยให้เราธำรงความสัมพันธ์ที่ดี จริงใจ และแข็งแกร่งกับคนรอบข้าง

         ยืม “ข้อตกลงเปลี่ยนชีวิต” ฉบับแปลภาษาไทย (99 หน้า) อ่านได้ที่ TK Park หรืออ่านฉบับภาษาอังกฤษในรูปแบบ e-book ได้บน Libby

         อุทยานการเรียนรู้ TK Park เชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลง และเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงสู่ความสุขสงบในชีวิตไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อม เพียงแค่เรากล้าที่จะ “เปลี่ยน” มุมมองและความคิดของตัวเองใหม่ เปิดใจเรียนรู้ และฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ แล้วใช้พลังจากตัวเราทลายกำแพงไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับที่ไกลตัวออกไปและเกิดผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างขึ้นกว่าเดิม

Related post

11 July, 2024