สำหรับ “มนุษย์เอ๊ะ!”
เส้นทางการเรียนรู้
อาจไม่เริ่มที่ห้องสมุด
และไม่หยุดที่เขตแดนใด ๆ

สำหรับ “มนุษย์เอ๊ะ!”
เส้นทางการเรียนรู้
อาจไม่เริ่มที่ห้องสมุด
และไม่หยุดที่เขตแดนใด ๆ

สำหรับ “มนุษย์เอ๊ะ!”
เส้นทางการเรียนรู้
อาจไม่เริ่มที่ห้องสมุด
และไม่หยุดที่เขตแดนใด ๆ

เป็นมายังไง?

14 - 17 SEP
2023

สงสัยให้สุด เป็นมนุษย์ไม่หยุดเอ๊ะ

เทศกาลการเรียนรู้กรุงเทพฯ 2023 ชวนมนุษย์กรุงเทพฯ ทุกคนมาเป็นนักสงสัย ออกเดินทางไปบนเส้นทางของการเรียนรู้ ที่มักเริ่มตั้งแต่ก่อนก้าวเท้าเข้าห้องสมุด และไม่ยอมสิ้นสุดที่เขตแดนใด ๆ TK Park จึงเชื่อมั่นในการตระเตรียมอุปกรณ์ครบครันและทักษะที่จำเป็น เพื่อให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกวัน ทุกเวลา และทุกที่ที่ชีวิตดำเนินไป และให้ทุกคนขจัดความสงสัยได้อย่างมือโปร พกความขี้สงสัยมาเจอกัน กันยายนนี้!

พนิตชนก ดำเนินธรรม

Podcaster จาก The Rookie Mom

กิตติรัตน์ ปิติพานิช

ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park

ศุภวิชช์ สงวนคัมธรณ์

ผู้ก่อตั้ง BlackBox

ธนวรรธน์ สุวรรณปาล

ครูทิว กลุ่มครูขอสอน

ภูมิพัฒน์ เอี่ยมสำอาง

นักแสดง

เรืองริน อักษรานุเคราะห์

นักจิตบำบัด เจ้าของเพจ Beautiful Madness by Mafuang

เตชภณ คำสีแก้ว

ฟาโรห์ เจ้าของช่องยูทูบ The Common Thread

ธัญวัฒน์ อิพภูดม

Podcaster จาก Untitled Case

ยชญ์ บรรพพงศ์

Podcaster จาก Untitled Case

กนต์ธร เตโชฬาร

ศิลปิน เจ้าของเพจ Art of Hongtae

ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์

ผู้ก่อตั้ง ViaLink

โอมศิริ วีระกุล

บรรณาธิการ aomMONEY

ธนากร ท้วมเสงี่ยม

เบนซ์ ประชาชนเบียร์

ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์

ผู้อำนวยการเพาะพันธุ์ปัญญาอะคาเดมี

สรณรัชฏ์ กาญจนะวณิชย์

นักนิเวศวิทยา นักสิ่งแวดล้อม

ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร

ผู้ก่อตั้ง Starfish Labz

ภาคิน นิมมานนรวงศ์

ครูวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ณัฐนนท์ ดวงสูงเนิน

บรรณาธิการบริหาร Spaceth.co

ดร. ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์

กรรมการสภาการศึกษา

ทิพย์วิมล เกียรติวาทีรัตนะ

บรรณาธิการบริหาร Mutual

ณิชา พิทยาพงศกร

นักวิจัยอิสระ

Dr. Judy Halbert

Co-director of Networks of Inquiry and Indigenous Education (NOIIE)

Dr. Linda Kaser

Co-director of Networks of Inquiry and Indigenous Education (NOIIE)

โตมร ศุขปรีชา

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนรู้ OKMD

ผศ.ดร.อโณทัย นิติพน

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

กัณวีร์ สืบแสง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ

รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์

อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชยภัทร อาชีวระงับโรค

นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ จาก Spaceth.co

แทนไท ประเสริฐกุล

นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ ผู้ก่อตั้ง WiTcast

ฟารีดา จิราพันธุ์

นักแสดงละครเวที

ขนิษฐา ธรรมปัญญา

กระบวนกร นักอ่าน นักเล่น เจ้าของร้าน Fathom Bookspace

กิตติศักดิ์ แซ่หล่อ

กระบวนกร นักชวนเล่น และนักประดิษฐ์ของเล่น

คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์ และพาฝัน ศุภวานิช

นักเขียน นักแปล และนักเดินทาง

LANDOKMAI

ศิลปินจากค่าย What The Duck

YEW

ศิลปินจากค่าย Macrowave

QLER

ศิลปินจากค่าย What The Duck

PURPEECH

ศิลปินจากค่าย MILK!

นทธัญ แสงไชย

Salmon Podcast Station Director

จิรเดช โอภาสพันธ์วงศ์

บรรณาธิการบริหาร Capital

ชาคริต จันทร์รุ่งสกุล

ที่ปรึกษาด้าน Business Transformation

มรรคพร ขัติยะทองคำ

เจ้าของช่องยูทูบ Tang Makkaporn

พริษฐ์ วัชรสินธุ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ

มิ่งบุญ ฮาตะ

ผู้ก่อตั้ง RUBSARB Production

ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ

มีอะไร?